Натпревари за учениците од основното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од основното образование се:

 • училишни
 • општински
 • регионални
 • државен
 • Македонска Олимпијада за ученици до 15,5 години (ЈММО)

Подетални информации поврзани со организацијата и реализацијата на овој циклус на натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за основно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од основните училишта по наставниот предмет математика

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2022/2023 година:

 • 04.02.2023 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 04.03.2023 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 14.05.2023 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 9.06.2023 год. – ЈММО 2023
  задачирезултати

Теми за општински и регионален натпревар за основно образование
Теми за државен натпревар во основно образование

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2021/2022 година:

 • 19.02.2022 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 26.03.2022 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 14-15.05.2022 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 7.06.2022 год.-ЈММО 2022
  задачирезултати

Теми за општински и регионален натпревар за основно образование за учебната 2021/2022 година

Теми за државен натпревар во основно образование за учебната 2021/2022 година

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2020/2021 година:

 • 20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 13.03.2021 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 8.05.2021 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование (15.05.2021 година и 16.05.2021 година)
  задачирезултати
 • 08.06.2021 год. – ЈММО 2021
  задачирезултати

Теми за натпреварите за општински и регионален натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Теми за натпреварите за државен натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2019/2020 година:

 • 29.02.2020 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 04.07.2020 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 22-23.08.2020 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 05.09.2020 год. – ЈММО 2020
  задачирезултати