Натпревари за учениците од основното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од основното образование се:

 • училишни
 • општински
 • регионални
 • државен
 • Македонска Олимпијада за ученици до 15,5 години (ЈММО)

Подетални информации поврзани со организацијата и реализацијата на овој циклус на натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за основно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од основните училишта по наставниот предмет математика

Теми за општински и регионален натпревар за основно образование
Теми за државен натпревар во основно образование

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2023/2024 година:

 • 02.02.2024 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачи – резултати
 • 02.03.2024 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачи – резултати
 • 11.05.2024 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачи – резултати
 • ЈММО 2024
  задачи – резултати

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2022/2023 година:

 • 04.02.2023 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 04.03.2023 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 14.05.2023 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 9.06.2023 год. – ЈММО 2023
  задачирезултати

Теми за општински и регионален натпревар за основно образование
Теми за државен натпревар во основно образование

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2021/2022 година:

 • 19.02.2022 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 26.03.2022 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 14-15.05.2022 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 7.06.2022 год.-ЈММО 2022
  задачирезултати

Теми за општински и регионален натпревар за основно образование за учебната 2021/2022 година

Теми за државен натпревар во основно образование за учебната 2021/2022 година

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2020/2021 година:

 • 20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 13.03.2021 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 8.05.2021 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование (15.05.2021 година и 16.05.2021 година)
  задачирезултати
 • 08.06.2021 год. – ЈММО 2021
  задачирезултати

Теми за натпреварите за општински и регионален натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Теми за натпреварите за државен натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2019/2020 година:

 • 29.02.2020 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 04.07.2020 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачирезултати
 • 22-23.08.2020 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование
  задачирезултати
 • 05.09.2020 год. – ЈММО 2020
  задачирезултати