Натпревари за учениците од основното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од основното образование се:

 • училишни
 • општински
 • регионални
 • државен
 • Македонска Олимпијада за ученици од 15,5 години (МММО)

Подетални информации поврзани со организацијата и реализацијата на овој циклус на натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за основно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од основните училишта по наставниот предмет математика

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2020/2021 година:

 • 20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од основното образование задачи резултати
 • 13.03.2021 год.- Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование задачи резултати
 • 8.05.2021 год. – Државен натпревар по математика за учениците од основното образование (15.05.2021 година и 16.05.2021 година)
  задачи – резултати

Теми за натпреварите за општински и регионален натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Теми за натпреварите за државен натпревар во основно образование за учебната 2020/2021 година

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2019/2020 година:

 • 29.02.2020 год. – општински натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати
 • 04.07.2020 год. – регионален натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати
 • 22-23.08.2020 год. – државен натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати