Теми на Есенската математичка школа 2023 и наградни учества

Драги ученици,

Темите на Есенската математичка школа 2023 наменета на ученици од 4 одделение до 9 одделение и ученици од I година до IV година, која ќе се реализира во месеците октомври и ноември 2023 на Природно- математичкиот факултет во Скопје се следните:

  • 4 одд.
    Броеви, Благица Милисова, професор по математика, ООУ „Браќа Миладиновци“, Пробиштип
    Програма: Собирање и одземање на природни броеви, дешифрирање на равенства.
Прочитај повеќе

Пријавување учество на Есенската математичка школа 2023

Драги ученици,

Сојузот на математичари на Македонија и оваа година во месеците октомври и ноември организира Есенска математичка школа за ученици од 4 одделение до 9 одделение од основно образование и ученици од I година до IV година од средно образование. Предавањата на школата се во саботите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.…

Прочитај повеќе

Македонскиот тим донесе бронзен медал од IEO2023

Почитувани,

Во периодот 25.07 – 2.08.2023, се одржа Шестата меѓународна економска олимпијада на која Македонија зеде учество по втор пат. На олимпијадата учествуваат 50 тимови од 48 земји од светот. Учениците се натпреваруваа во три дела, тест од економија, игра за финансиска писменост и бизнис студија. Олимпијадата се одржа во хибриден формат, дури 15 тима оваа година беа собрани на едно место, во Волос – Грција.…

Прочитај повеќе