Конечни резултати од државниот натпревар за основно образование

Почитувани,

во прилог се конечните резултати од XLV Државен натпревар по математика за учениците од основното образование кој се одржа на 22 и 23.08.2020 година.

Освојувачи на првите места на државно ниво, по одделенија, се учениците:

  • шесто одделение – Ивано Божиновски, ученик од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“- Скопје,
  • седмо одделение – Нина Ламева, ученичка од ООУ,,Браќа Миладиновци”- Скопје,
  • осмо одделение – Алексиј Тасиќ, ученик од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“- Скопје и
  • деветто одделение – Дрин Салиу, ученик од ОУ„Братство“- Скопје.

Учесниците на ЈММО се наведени во следната табела.

Ваш СММ!