Меѓународни натпревари

Сојузот на математичари на македонија (СММ) врши избор на екипи со кои учествува на меѓународни натпревари по математика.


Најпознати меѓународни натпревари на кои учествуваме се:

  • Јуниорска балканска математичка олимпијада (JBMO)
  • Балканска математичка олимпијада (BМО)
  • Меѓународна математичка олимпијада (IMO)
  • Европска женска математичка олимпијада (EGMO)

Постигнати резултати за 2023/2024

Постигнати резултати за 2022/2023

Постигнати резултати за 2021/2022

Постигнати резултати за 2020/2021

Постигнати резултати за 2019/2020