Известување за општинскиот натпревар за основно и средно образование

Почитувани,

Ве известуваме дека пријавувањето на учениците за општинските натпревари за основно и средно образование го вршат училиштата, преку назначен наставник координатор од училиштето, најдоцна до 28.01.2024 година. Пријавувањето се врши преку пополнување на соодветната табела:

Пријава за средно образование

Адресата за испраќање на пополнетата табела со натпреварувачите од средното образование е smm.sredno@gmail.com


Пријава за основно образование


Адресата за испраќање на пополнетата табела со натпреварувачите од основното образование е natprevari.smm2024@gmail.com.…

Прочитај повеќе

Календар за натпревари за учебната 2023/2024

Почитувани,

Натпреварите по математика за учениците од основното образование ќе се одржат според следниот распоред:

Општински натпревар за учениците од основното и средното образование – 02.02.2024 година

Регионален натпревар за учениците од основното и средното образование – 02.03.2024 година

Државен натпревар за учениците од средното образование – 30.03.2024 година

Државен натпревар за учениците од основното образование – 11.05.2024 година

Ваш СММ!…

Прочитај повеќе