Првични резултати од општинскиот натпревар за учебната 2021/2022 година

Почитувани,

општинскиот натпревар за учениците од основното и средното образование се одржа на 19.02.2022 година, сабота, електронски.

Задачите и конечните решенија на задачите се:

Комисиите за натпревари ги подготвија следните првични резултати:

Приговор за општинскиот натпревар, до соодветните комисии, може да се поднесе преку следниве форми:

Приговорите може да се испратат до 21.02.2022 година, понеделник до 23:30 часот.

Ваш СММ!