Конечни резултати од регионалниот натпревар за основно образование

Почитувани,

Комисијата за натпревари за ученици од основното образование ги разгледа сите приговори и ја изготви следнава конечна ранг-листа за поените и наградите од Регионалниот натпревар, одржан електронски, на 04.07.2020 година:

Од комисијата за задачи за општински, регионални и републички натпревари за
учениците од основните училишта

Претседател, Трајче Ѓорѓијевски