Конференции

Најнови вести за научните собири

VII Македонски математички конгрес, 16-20 септември 2020, Струга

Почитувани колеги,

Ни претставува особено задоволство да Ве поканиме на VII Македонски математички конгрес, организиран од Сојузот на математичари на Македонија. Следната 2020 година, одбележуваме двоен јубилеј – 70 години од основањето на Сојузот на математичари на Македонија и 70 години од постоењето на списанието Математички Билтен. Конгресот ќе се одржи во хотел Дрим во Струга, од 16 до 20 септември 2020 година. Тој претставува одлична можност за истражувачите од различни области на математиката да дискутираат за нивните достигнувања, да споделат идеи и да промовираат меѓународна соработка. Програмата на Конгресот ќе опфаќа пленарни предавања, кратки соопштенија во научните секции, но и обука за наставниците од основното и средното образование. Повеќе информации на http://7mmc2020.smm.org.mk/ 

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември 2019, Скопје

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки ќе се одржи во Скопје на 27-28 септември 2019 во организација на:

  • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
  • Институт за математика при ПМФ во Скопје
  • Институт за физика при ПМФ во Скопје
  • Природно-математички факултeт, УКИМ
  • Сојуз на математичарите на Македонија (СММ)

Трето соопштение

Програма

Подетално овде.