Информација за наставата на Есенската математичка школа 2023

Драги ученици,

Ве потсетуваме дека од оваа сабота, 28.10.2023 година, продолжуваме со наставата на Есенската математичка школа 2023 во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Оваа и следните три саботи, заклучно до 18.11.2023 година, часовите ќе се одржуваат од 10 до 14 часот.

Наставата ќе се одвива во истите простории како и на 14.10.2023.…

Прочитај повеќе

Второ соопштение за Четвртата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки.

Јазик на конференцијата          англиски и македонски

Време на одржување                 24 – 26 ноември 2023

Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје

Котизација              1200 денари (за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република                                                                                                                       Србија и Република Бугарија)

                                      1800 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)

                                      2400 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и                                                                                                                                 др.)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*               12.11.2023

Плаќање котизација                                                                                                        12.11.2023

Готов труд**                                                                                                                       24.12.2023          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: https://forms.gle/3TAGnFKdvfUohfrx7

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Прочитај повеќе

Потпишан договор за соработка со „Диофант“

Почитувани,

на 13.10.2023 година, петок, беше остварена работна средба, со претседателот на математичкиот клуб „Диофант“ од Ваљево, Србија, дел од раководството на СММ, како и дел од наставниците кои ќе ја реализираат наставата во Школата за млади математичари.

Воедно беше потпишан и договор за соработка, кој во себе содржи подетален опис на идните активности.…

Прочитај повеќе

Известување за првиот ден на Есенската математичка школа 2023

Драги ученици,

Во сабота на 14.10.2023 година започнува Есенската математичка школа 2023 во организација на Сојузот на математичари на Македонија. Од 8.15 до 9.00 часот е планирана регистрација на учениците во холот во приземјето на горната зграда на Природно-математичкиот факултет во Скопје (локација на Google Maps). Од 9.00 до 9.45 часот е отварањето на школата во Математичкиот амфитеатар М121 (на првиот кат).…

Прочитај повеќе

Пријавени ученици на Есенската математичка школа 2023

Драги ученици,

На Есенската математичка школа 2023 пријавија учество следните ученици:

Список на пријавени ученици на Есенската математичка школа 2023

Во текот на следната недела, а најдоцна на 12.10.2023, ќе биде објавен подетален распоред за активностите на првиот ден на школата (отвoрање на школата и распоред на учениците по простории).

Сите информации се објавуваат на страницата на школата
https://smm.org.mk/skoli/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2023/

Ве очекуваме на математичка дружба!…

Прочитај повеќе