Трето соопштение за Четвртата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки.

Јазик на конференцијата          англиски и македонски

Време на одржување                 24 – 26 ноември 2023

Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје

 

Котизација              1200 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од

Република Србија и Република Бугарија

                                     1800 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)   

                                     2400 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и     други)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

                                    Пријава за учество

                                    (вклучува наслов и апстракт – google форма)*                 12.11.2023

                                   Плаќање котизација                                                                     12.11.2023

                                   Готов труд**                                                                                    24.12.2023          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: https://forms.gle/3TAGnFKdvfUohfrx7

 

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Прочитај повеќе

Второ соопштение за Четвртата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки.

Јазик на конференцијата          англиски и македонски

Време на одржување                 24 – 26 ноември 2023

Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје

Котизација              1200 денари (за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република                                                                                                                       Србија и Република Бугарија)

                                      1800 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)

                                      2400 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и                                                                                                                                 др.)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*               12.11.2023

Плаќање котизација                                                                                                        12.11.2023

Готов труд**                                                                                                                       24.12.2023          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: https://forms.gle/3TAGnFKdvfUohfrx7

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Прочитај повеќе

Четврта меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 24-26 ноември 2023 година, ПМФ, Скопје

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, која ќе се одржи во просториите на ПМФ – Скопје, во периодот 24 – 26.11.2023.

Повеќе информации за конференцијата ќе најдете на страницата на конференцијата:
https://smm.org.mk/naucni-sobiri/konferencii/

Ве очекуваме!…

Прочитај повеќе

Програма на Третата меѓународна конференција за образование по математика, физика и сродни науки, 6-8 мај 2022

Почитувани,

На следниот линк може да пристапите кон програмата на Третата меѓународна конференција за образование по математика, физика и сродни науки, 6-8 мај 2022.

Програма

Од Организациониот одбор на Конференцијата…

Прочитај повеќе

Трето соопштение за Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани,

од 6-8 мај 2022 година, во Скопје ќе се одржи Третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, во организација на:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св.
Прочитај повеќе

Соопштение за Третата конференција

Почитувани,

согласно одлука на Организациониот одбор, заради штрајкот на просветните работници, рокот за пријавување на Третата конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, се продолжува до 20.04.2022.

Ваш СММ!…

Прочитај повеќе

Второ соопштение за Третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 6-8 Мај 2022

MKD
EN

Организатори на конференцијата се:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Теми:

Наставни планови и програми, современи методи и техники во наставата, образовни стандарди, учебници и литература, истражувања во образованието, воннаставни активности, доживотно учење и професионален развој, вреднување на постигнувањата на учениците и наставниците, лабораториски активности и практична работа, образовна технологија, меѓупредметна корелација

 • поканети предавачи од регионот
 • усни презентации
 • паралелни сесии
 • работилници од областа на природните науки
 • тематски дискусии од областа на математиката

Време на одржување                 6 – 8 мај 2022
Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје
Јазик на конференцијата          македонски / англиски

Котизација:                                        

 • 600 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република Србија и Република Бугарија
 • 900 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)  
 • 1200 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и     други)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

 • Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*                15.04.2022
 • Плаќање котизација                                                         15.04.2022
 • Готов труд** Урнек за труд (Template) (doc)   05.06.2022          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: ПРИЈАВА

Уплата на котизација се врши на:
Сојуз на математичари на Македонија
Жиро сметка: 300000001276071,
ЕДБ 4030991121596, депонент на Комерцијална банка АД, Скопје
Цел на дознака: Меѓународна конференција за образование

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Прочитај повеќе

Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани,

во периодот од 6-8 мај 2022 година, ќе се одржи Меѓународната конференција за образование по математика, физика и сродни науки, во организација на:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св.
Прочитај повеќе

Информации за VII Македонски математички конгрес

Почитувани колеги и пријатели,

Поради пандемијата COVID-19, решивме да го одложиме VII Македонски
математички конгрес, кој требаше да се одржи од 16 до 20 септември во
Струга.

Конгресот е презакажан за 2021 година. Новите датуми за Конгресот ќе ги
објавиме наредните месеци, затоа ве молиме следете ја нашата официјална
веб-страница.

Ви посакуваме да останете во добро здравје.…

Прочитај повеќе

VII Македонски математички конгрес

Почитувани колеги,

Ни претставува особено задоволство да Ве поканиме на VII Македонски математички конгрес, организиран од Сојузот на математичари на Македонија. Следната 2020 година, одбележуваме двоен јубилеј – 70 години од основањето на Сојузот на математичари на Македонија и 70 години од постоењето на списанието Математички Билтен. Конгресот ќе се одржи во хотел Дрим во Струга, од 16 до 20 септември 2020 година.…

Прочитај повеќе