Донатори

Почитувани,

во изминатиот период СММ имаше чест да оствaри донаторска соработка со:

  • Виктор Симјаноски, САД, 30.03.2022 година, 550 USD
  • Виктор Симјаноски, САД, 15.06.2022 година, 2550 USD
  • Бојан Јовески, САД, 18.07.2022 година, 3000 USD
  • Бобо Станковиќ, САД, 18.07.2022 година, 200 USD
  • Бојан Серафимов, САД, 15.07.2022 година, 2000 USD
  • Грабит ДООЕЛ Прилеп, (Валентин Ѓорѓиоски), МКД, 19.07.2022 година, 123000 Денари
  • Тодор Ристов, САД, 10.09.2022 година, 2000 USD
  • Стојан Трајановски, Велика Британија, 27.10.2022 година, 500 EUR
  • Предраг Груевски, САД, 17.11.2022 година, 2000 USD

Ваш СММ!