Решенија на задачите од Државниот натпревар за основно образование

Почитувани,

ова се задачите и решенијата на задачите кои ги решаваа учениците на XLV Државен натпревар по математика за ученици од основното образование.

Од комисијата за задачи за општински, регионални и републички натпревари за
учениците од основните училишта

Трајче Ѓорѓијевски