Есенска математичка школа

Најнови вести за школите

Есенска математичка школа 2021

Ве известуваме дека Сојузот на математичари на Македонија, во текот на месеците октомври, ноември и декември 2021 година, организира Есенска математичка школа 2021 наменета за учениците од 4 до 9 одделение од основните училишта и за учениците од 1 до 4 година од средните училишта од целата држава. Школата е наменета за сите ученици кои ја сакаат математиката и сакаат да ги откриваат убавините на математиката со продлабочување на постоечките знаења и стекнување нови знаења и вештини. Предавањата ќе се одржуваат во сабота, а наставата ќе се изведува онлјан. По завршување на школата ќе има завршен тест. Секој редовен ученик-учесник на Школата, ќе добие сертификат за учество, а најдобрите на завршниот тест ќе добијат и дипломи за постигнатиот успех на тестот.
Раководител на Школата: проф. д-р Ирена Стојковска

Повеќе информации за Есенската математичка школа 2021, датуми и термини на предавањата, пријавување учество и висина на котизацијата за учество, ќе најдете на следниот линк: https://smm.org.mk/skoli/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2021/.

Есенска математичка школа 2020

И оваа година, Сојузот на математичари на Македонија, во текот на месеците октомври, ноември и декември 2020 година, организира Есенска математичка школа 2020 наменета за учениците од 4 до 9 одделение од основните училишта и за учениците од 1 до 4 година од средните училишта од целата држава. Школата е наменета за сите ученици кои ја сакаат математиката и сакаат да ги откриваат убавините на математиката со продлабочување на постоечките знаења и стекнување нови знаења и вештини. Предавањата ќе се одржуваат во сабота, а наставата ќе се изведува онлјан. По завршување на школата ќе има завршен тест. Секој редовен ученик-учесник на Школата, ќе добие сертификат за учество, а најдобрите на завршниот тест ќе добијат и дипломи за постигнатиот успех на тестот.
Раководител на Школата: проф. д-р Ирена Стојковска

Повеќе информации за Есенската математичка школа 2020, датуми и термини на предавањата, пријавување учество и висина на котизацијата за учество, ќе најдете на следниот линк: https://smm.org.mk/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2020/.

Есенска математичка школа 2019

Во периодот 5. октомври – 1. декември 2019 год., на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа Есенската математичка школа 2019 во организација на Сојузот на математичарите на Македонија. Школата беше наменета за учениците од 4 до 9 одд. од основното образование и учениците од 1 до 4 год. од средното образование. Предавањата беа на: 5, 19, 26 октомври, 2 и 9 ноември 2019 год., а завршниот тест на 1 декември 2019 год. Секој ученик доби сертификат за учество на школата, а учениците кои го положија завршниот тест добија дипломи во зависност од нивните постигнувања.
Раководител на Школата: проф. д-р Ирена Стојковска

Повеќе информации за Есенската математичка школа 2019 ќе најдете на следниот линк: https://smm.org.mk/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2019/ .