КНИГИ

За нарачка на книги пополнете ја следната ФОРМА.

Збирка задачи по Алгебра

Автори: Елизабета Витанова, Билјана Јованова, Раде Кренков, Сељами Тахир

Година на издавање: 2023
Број на страници: 302
ISBN-978-9989-646-96-6

Цена на еден примерок: 490,00 ден.

Содржина и предговор


25 години Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 1997 – 2021

Автори: Мирко Петрушевски, Илија Јовчески, Никола Велов, Петар Филиповски, Делчо Лешковски, Анастасија Трајанова

Година на издавање: 2022
Број на страници: 216
ISBN-978-608-4929-03-1

Цена на еден примерок: 320,00 ден.

Содржина и предговор

Есенска математичка школа 2020. Предавања за учениците од IV до VII одделение

Автори: Ирена Стојковска, Петар Соколоски, Марија Михова, Анета Гацовска-Барандовска

Година на издавање: 2021
Број на страници: 278
ISBN-978-608-4929-01-7

Цена на еден примерок: 320,00 ден.

Содржина и предговор

Есенска математичка школа 2020. Предавања за учениците од VIII и IX одделение и учениците од I до IV година

Автори: Билјана Начевска-Настовска, Елена Хаџиева, Соња Геговска-Зајкова, Јасмина Маркоска, Катерина Хаџи-Велкова Санева

Година на издавање: 2021
Број на страници: 346
ISBN-978-608-4929-02-4

Цена на еден примерок: 360,00 ден.

Содржина и предговор

Натпревари по математика во учебната 2019/2020 година

Автори: (сите членови на комисиите за натпревари во основно и средно образование и комисиите за меѓународни натпревари по математика при СММ)

Година на издавање: 2021
Број на страници: 200
ISBN-978-608-4929-00-0

Цена на еден примерок: 250,00 ден.

Содржина и предговор

Есенска математичка школа 2019. Предавања за учениците од IV до VII одделение

Автори: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Стојковска, Весна Целакоска-Јорданова, Соња Геговска-Зајкова

Година на издавање: 2020
Број на страници: 194
ISBN-978-9989-646-98-0

Цена на еден примерок: 220,00 ден.

Содржина и предговор

Есенска математичка школа 2019. Предавања за учениците од VIII и IX одделение и учениците од I до IV година

Автори: Катерина Хаџи-Велкова Санева, Петар Соколоски, Билјана Начевска-Настовска, Јасмина Маркоска, Марија Михова, Филип Николовски

Година на издавање: 2020
Број на страници: 230
ISBN-978-9989-646-99-7

Цена на еден примерок: 260,00 ден.

Содржина и предговор