Натпревари за учениците од средното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од средното образование се:

 • училишни
 • општински
 • регионални
 • државен
 • Македонска олимпијада за ученици од средното образование (ММО)

Подетални информации за организацијата и реализацијата на овој циклус натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за средно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од средните училишта по наставниот предмет математика

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2020/2021 година:

 • 20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 13.03.2021 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 10.04.2021 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование (8.05.2021 година и 9.05.2012 година)
  задачи – резултати

Теми за натпревари за средно образование 2020/2021

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2019/2020 година:

 • 25.01.2020 год. – општински натпревар по математика за учениците од средното образование – задачирезултати
 • 8.02.2020 год. – регионален натпревар по математика за учениците од средното образование –задачирезултати
 • 15-16.08.2020 год. – државен натпревар по математика за учениците од средното образование –задачирезултати

Теми за натпреварите за средно образование 2019/2020