Натпревари за учениците од средното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од средното образование се:

 • училишни
 • општински
 • регионални
 • државен
 • Македонска олимпијада за ученици од средното образование (ММО)

Подетални информации за организацијата и реализацијата на овој циклус натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за средно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од средните училишта по наставниот предмет математика

Теми за натпревари за средно образование

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2023/2024 година:

 • 02.02.2024 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 02.03.2024 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 30.03.2024 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 07.04.2024 год.ММО 2024
  задачи – резултати

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2022/2023 година:

 • 04.02.2023 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 04.03.2023 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 01.04.2023 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 09.04.2023год. -ММО 2023
  задачирезултати

Теми за натпревари за средно образование 2021/2022

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2021/2022 година:

 • 19.02.2022 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 12.03.2022 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 16.04.2022 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 28.04.2022 год.-ММО 2022
  задачирезултати

Теми за натпревари за средно образование 2020/2021

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2020/2021 година:

 • 20.02.2021 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 13.03.2021 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование
  задачирезултати
 • 10.04.2021 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование (8.05.2021 година и 9.05.2012 година)
  задачирезултати
 • 19.05.2021 год. – ММО 2021
  задачирезултати

Теми за натпреварите за средно образование 2019/2020

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2019/2020 година:

 • 25.01.2020 год. – Општински натпревар по математика за учениците од средното образование – задачирезултати
 • 8.02.2020 год. – Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование задачирезултати
 • 15-16.08.2020 год. – Државен натпревар по математика за учениците од средното образование задачирезултати
 • 29.08.2020 год. – ММО 2020
  задачирезултати