Решенија на задачите од државниот натпревар за средно образование

Почитувани,

Во прилог се решенијата на задачите од државниот натпревар за средно образование кој се одржа денес на 30.03.2024 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Од Комисијата за натпревари