Решенија на задачите од Државниот натпревар по математика одржан на 15-16.08.2020

Почитувани,

ова се задачите и решенијата на задачите кои ги решаваа учениците на Државниот натпревар по математика за ученици од средното образование.

Од Претседателот на комисијата за општински, регионални и државни натпревари за учениците од средните училишта

Д-р Анета Гацовска-Барандовска