РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 2022 за средно образование

Почитувани,

вчера со почеток во 10 часот, се одржа 45.Регионален натпревар по математика за учениците од средното образование.

Натпреварот се реализираше во шест региони:

1. Скопје (сите општини при град Скопје);

2. Крива Паланка, Куманово, Липково, Кратово, Пробиштип, Злетово и Свети Николе;

3. Тетово, Брвеница, Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, Дебар, Центар Жупа, Маврово-Ростуше;

4. Валандово, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Велес и Богданци;

5. Битола, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод и Демир Хисар;

6. Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница и Македонска Каменица

Регионалниот натпревар се реализираше во две групи: А и Б. Во групата А се натпреварува учениците од гимназиското образование, а во групата Б се натпреварува учениците од средното стручно образование. Сите задачи се преведени на јазиците на кои учениците ја следат наставата. Следуваат задачите од групите по години, кои учениците ги решаваа за максимално време од 150 минути:

Решенијата на задачите се овде.

Атмосферата од натпреварот низ регионите

Ваш СММ!