Соопштение за Третата конференција

Почитувани,

согласно одлука на Организациониот одбор, заради штрајкот на просветните работници, рокот за пријавување на Третата конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, се продолжува до 20.04.2022.

Ваш СММ!