Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани,

во периодот од 6-8 мај 2022 година, ќе се одржи Меѓународната конференција за образование по математика, физика и сродни науки, во организација на:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

 • 15.04.2022 – Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*
 • 15.04.2022 – Плаќање котизација
 • 05.06.2022 – Готов труд*    

          *За пријавување пополнете ја следната google форма:   

ПРИЈАВА   

Котизација                                           

 • 600 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република Србија и Република Бугарија
 • 900 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)
 • 1200 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и други)

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Контакти:

проф. д-р Ламбе Барандовски,                070 232 840, barandovski@gmail.com            

м-р Милена Мицковска,                              02 3249 658, milena.kuzmanoska@gmail.com

  Ваш СММ!