Пријавени ученици на Есенската математичка школа 2023

Драги ученици,

На Есенската математичка школа 2023 пријавија учество следните ученици:

Список на пријавени ученици на Есенската математичка школа 2023

Во текот на следната недела, а најдоцна на 12.10.2023, ќе биде објавен подетален распоред за активностите на првиот ден на школата (отвoрање на школата и распоред на учениците по простории).

Сите информации се објавуваат на страницата на школата
https://smm.org.mk/skoli/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2023/

Ве очекуваме на математичка дружба!

Проф. д-р Ирена Стојковска,
Раководител на ЕМШ2023