Информации за реализација на натпреварите во учебната 2021/2022 година

Почитувани,

УО на СММ на седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе одлука за уредување и доуредување на прашањата поврзани со организирање и спроведување на општинските, регионалните и државните натпревари за учениците од основното и средното образование во учебната 2021/22 година, во услови кога се на сила мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот CoVid-19.

Пријавувањето на учениците за општинските натпревари за основно и средно образование се врши најдоцна до 7 февруари 2022 година до 22 часот, преку пополнување на:

Комисиите за натпревари за основно и средно образование ги изработија следните:

Календарот за натпревари може да го најдете овде.

Учеството на државните натпревари и олимпијадите е бесплатно!

Ваш СММ!