Решенија на задачите од Сигма 119

Почитувани,

ги објавуваме решенијата на задачите од списанието Сигма од рубриките:

Забелешка: Во Сигма 119 направена е печатна грешка. Решенијата на задачите од Рубриката задачи од Сигма 118 имаат погрешна нумерација од 1576 до 1590, а треба да биде од 1561 до 1575.

Искрено се надеваме дека овие решенија на задачите од списанието Сигма ќе ви помогнат во преоцесот на подготовка за претстојните натпревари по математика за учениците од средното образование.

Ваш СММ!