Упатство за реализација на Регионалниот натпревар по математика

Почитувани,

како што најавивме следува подетално упатство околу сите технички работи поврзани со реализацијата на Регионалниот натпревар по математика за учениците од основното и средното образование.

УПАТСТВО

Сите прашања околу упатсвото може да ги поставите на smm.osnovno@gmail.com и smm.sredno@gmail.com.

Ваш СММ!