Соопштение за Третата конференција

Почитувани,

согласно одлука на Организациониот одбор, заради штрајкот на просветните работници, рокот за пријавување на Третата конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, се продолжува до 20.04.2022.

Ваш СММ!…

Прочитај повеќе

Одличен успех на македонската екипа на EGMO 2022

Почитувани,

Со неизмерно задоволство, ја споделуваме со вас веста за одличниот успех на нашите девојки, постигнат на EGMO 2022.  Македонската екипа повторно ги надмина досегашните тимски резултати, а во поединечна конкуренција резултатите на девојките се следните:

 • Јасна Илиева – бронзен медал
 • Марија Атанасова – бронзен медал
 • Емилија Николовска – пофалница
 • Ивона Зикова – пофалница

Подетално за организацијата на EGMO 2022, задачите и резултатите овде.…

Прочитај повеќе

Државен натпревар за средно образование

Почитувани ученици, колеги ментори и родители,

65-тиот Државен натпревар по математика за учениците од средните училишта, ќе се одржи на 16.04.2022 година, сабота, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Натпреварот ќе трае 210 минути. 

Учениците треба да се во дворот на факултетот во 9.30 часот.…

Прочитај повеќе

Конечни резултати од регионалниот натпревар за основно образование

Почитувани,

следуваат конечните резултати од 40.Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование.

Натпреварот се реализираше во овие 18 региони:

 1. Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица Кочани, Виница, Чешиново, Блатец, Облешево, Зрновци и Оризари
 2. Крива Паланка, Кратово и Ранковце Куманово, Липково, Орашец, Клечовце и Старо Нагоричане
 3. Велес, Свети Николе, Богомила, Градско, Лозово, Чашка и Извор Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија и Конопишта
 4. Штип, Пробиштип, Злетово и Карбинци
 5. Гевгелија, Стар Дојран, Богданци, Миравци, Валандово, Јосифово, Струмица, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино , Конче и Подареш
 6. Прилеп, Крушево, Долнени, Тополчани, Житоше, Кривогаштани, Витолиште, Македонски Брод, Самоков и Пласница
 7. Битола, Ресен, Бистрица, Новаци, Демир Хисар, Бач, Сопотница, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари и Добрушево
 8. Охрид, Дебрца, Белчишта, Косел и Мешеишта Струга, Вевчани, Луково, Делогожда, Лабуништа и Велешта
 9. Тетово, Џепџиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце и Вратница
 10. Гостивар, Неготино (Полошко), Врапчиште, Чегране, Долна Бањица и Вруток
 11. Дебар, Маврово – Ростуше и Центар Жупа
 12. Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас и Србица
 13. Карпош, Ѓорче Петров, Сарај и Кондово (Скопје)
 14. Гази Баба, Петровец, Илинден и Арачиново (Скопје)
 15. Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево и Бутел (Скопје)
 16. Кисела Вода, Студеничани, Зелениково, Сопиште (Скопје)
 17. Аеродром
 18. Центар (Скопје)

Според овие резултати ја изготвивме единствената ранг листа по одделенија на државно ниво:

Комисијата за натпревари во основното образование-предметна настава, донесе одлука на државниот натпревар да учествуваат учениците кои на регионалниот натпревар освоиле најмалку трета награда.…

Прочитај повеќе

Правилник за ММО и екипи на меѓународните натпревари 2022

Почитувани,

ве известуваме дека XXIX Македонската математичка олимпијада за учениците од средно образование, ќе се одржи на 28.04.2022 година, четврток, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

УО на СММ донесе посебен правилник за реализација на 29. Македонска математичка олимпијада и избор на екипите за меѓународните натпревари за учебната 2021/2022 за средно образование.…

Прочитај повеќе

Прелиминарни резултати за регионот Карпош

Почитувани,

Комисиите за натпревари во основното образование, одделенска и предметна настава, спроведоа проверка на постигнатите резултати на учениците од регионот Карпош. Во прилог се тие резултати. Приговор може да се испрати со пополнување на следнава форма до 9 часот наутро во петок, 1.04.2022 година.

Ваш СММ!

Прочитај повеќе

Нова книга: 25 години Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 1997 – 2021

Ве известуваме дека излезе од печат најновата книга во издание на Сојузот на математичари на Македонија – 25 години Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 1997 – 2021, од авторите Мирко Петрушевски, Илија Јовчески, Никола Велов, Петар Филиповски, Делчо Лешковски, Анастасија Трајанова.

„Книгата ги содржи сите задачи од ЈММО од 1997 до 2021 година.…

Прочитај повеќе

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 2022 за основно образование

Почитувани,

на 26.03.2022 година, сабота, со почеток во 10 часот, се одржа 40.Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование.

Натпреварот се реализираше во 18 региони:

 1. Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица Кочани, Виница, Чешиново, Блатец, Облешево, Зрновци и Оризари
 2. Крива Паланка, Кратово и Ранковце Куманово, Липково, Орашец, Клечовце и Старо Нагоричане
 3. Велес, Свети Николе, Богомила, Градско, Лозово, Чашка и Извор Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија и Конопишта
 4. Штип, Пробиштип, Злетово и Карбинци
 5. Гевгелија, Стар Дојран, Богданци, Миравци, Валандово, Јосифово Струмица, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино , Конче и Подареш
 6. Прилеп, Крушево, Долнени, Тополчани, Житоше, Кривогаштани, Витолиште, Македонски Брод, Самоков и Пласница
 7. Битола, Ресен, Бистрица, Новаци, Демир Хисар, Бач, Сопотница, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари и Добрушево
 8. Охрид, Дебрца, Белчишта, Косел и Мешеишта Струга, Вевчани, Луково, Делогожда, Лабуништа и Велешта
 9. Тетово, Џепџиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце и Вратница
 10. Гостивар, Неготино (Полошко), Врапчиште, Чегране, Долна Бањица и Вруток
 11. Дебар, Маврово – Ростуше и Центар Жупа
 12. Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас и Србица
 13. Карпош, Ѓорче Петров, Сарај и Кондово (Скопје)
 14. Гази Баба, Петровец, Илинден и Арачиново (Скопје)
 15. Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево и Бутел (Скопје)
 16. Кисела Вода, Студеничани, Зелениково, Сопиште (Скопје)
 17. Аеродром
 18. Центар (Скопје)

Регионалниот натпревар се реализираше во училиштата домаќини, преку организирана работа на координаторите, менторите на учениците и делегатите.…

Прочитај повеќе

Второ соопштение за Третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 6-8 Мај 2022

MKD
EN

Организатори на конференцијата се:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Теми:

Наставни планови и програми, современи методи и техники во наставата, образовни стандарди, учебници и литература, истражувања во образованието, воннаставни активности, доживотно учење и професионален развој, вреднување на постигнувањата на учениците и наставниците, лабораториски активности и практична работа, образовна технологија, меѓупредметна корелација

 • поканети предавачи од регионот
 • усни презентации
 • паралелни сесии
 • работилници од областа на природните науки
 • тематски дискусии од областа на математиката

Време на одржување                 6 – 8 мај 2022
Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје
Јазик на конференцијата          македонски / англиски

Котизација:                                        

 • 600 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република Србија и Република Бугарија
 • 900 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)  
 • 1200 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и     други)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

 • Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*                15.04.2022
 • Плаќање котизација                                                         15.04.2022
 • Готов труд** Урнек за труд (Template) (doc)   05.06.2022          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: ПРИЈАВА

Уплата на котизација се врши на:
Сојуз на математичари на Македонија
Жиро сметка: 300000001276071,
ЕДБ 4030991121596, депонент на Комерцијална банка АД, Скопје
Цел на дознака: Меѓународна конференција за образование

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Прочитај повеќе

Дополнителни информации за регионот Центар

Почитувани,

СММ одлучи учениците од регионот Центар, да ги решаваат задачите од Регионалниот натпревар за основно образование во амфитеатрите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во сабота на 26.03.2022 година.

До оваа одлука дојде затоа што ниту едно училиште од овој регион не сакаше да ги прифати, смести и организира учениците во училници за време од околу два часа, кое е предвидено за решавање на задачите.…

Прочитај повеќе