Прелиминарни резултати од ММО 2022

Во прилог се прелиминарните резултати од ММО 2022.

Времето за приговори е 90 минути после објавување на овие резултати т.е. до 21:30 часот. Приговорите се испраќаат електронски до претседателот на комисијата за Македонска математичка олимпијада и за меѓународни натпревари за средно образование mirko.petrushevski@gmail.com .

Ваш СММ!…

Прочитај повеќе

MMO 2022

Почитувани,

денес, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, со почеток од 10 часот, се одржа XXIX Македонската математичка олимпијада за учениците од средно образование. Во прилог се задачите, решенијата и распределбата на бодовите.

Прелиминарните резултати ќе бидат објавени околу 18 часот. Времето за приговори е 90 минути после објавување на резултатите.…

Прочитај повеќе

Дополнителни информации за ММО 2022

Почитувани,

во прилог е списокот ученици кои се поканети на 29. Македонска математичка олимпијада. Натпреварот ќе се одржи на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во четврток 28.04., со запазување на сите COVID-19 протоколи. Учесниците треба да бидат пред факултетската зграда најдоцна во 9 часот и 15 минути. Натпреварот ќе започне во 10 часот.…

Прочитај повеќе

Конечни резултати од Државниот натпревар за средно образование

Почитувани,

денес со почеток во 10 часот во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се одржа Државниот натпревар за учениците од средното образование.

Ова се задачите и решенијата кои Комисијата ги подготви за натпреварот.

Следуваат конечните резултати по години:

Дел од атмосферата од натпреварот низ фотографии:

Ваш СММ!…

Прочитај повеќе

Одличен успех на македонската екипа на EGMO 2022

Почитувани,

Со неизмерно задоволство, ја споделуваме со вас веста за одличниот успех на нашите девојки, постигнат на EGMO 2022.  Македонската екипа повторно ги надмина досегашните тимски резултати, а во поединечна конкуренција резултатите на девојките се следните:

 • Јасна Илиева – бронзен медал
 • Марија Атанасова – бронзен медал
 • Емилија Николовска – пофалница
 • Ивона Зикова – пофалница

Подетално за организацијата на EGMO 2022, задачите и резултатите овде.…

Прочитај повеќе

Државен натпревар за средно образование

Почитувани ученици, колеги ментори и родители,

65-тиот Државен натпревар по математика за учениците од средните училишта, ќе се одржи на 16.04.2022 година, сабота, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Натпреварот ќе трае 210 минути. 

Учениците треба да се во дворот на факултетот во 9.30 часот.…

Прочитај повеќе

Конечни резултати од регионалниот натпревар за основно образование

Почитувани,

следуваат конечните резултати од 40.Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование.

Натпреварот се реализираше во овие 18 региони:

 1. Берово, Делчево, Пехчево, Македонска Каменица Кочани, Виница, Чешиново, Блатец, Облешево, Зрновци и Оризари
 2. Крива Паланка, Кратово и Ранковце Куманово, Липково, Орашец, Клечовце и Старо Нагоричане
 3. Велес, Свети Николе, Богомила, Градско, Лозово, Чашка и Извор Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија и Конопишта
 4. Штип, Пробиштип, Злетово и Карбинци
 5. Гевгелија, Стар Дојран, Богданци, Миравци, Валандово, Јосифово, Струмица, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино , Конче и Подареш
 6. Прилеп, Крушево, Долнени, Тополчани, Житоше, Кривогаштани, Витолиште, Македонски Брод, Самоков и Пласница
 7. Битола, Ресен, Бистрица, Новаци, Демир Хисар, Бач, Сопотница, Старавина, Могила, Кукуречани, Цапари и Добрушево
 8. Охрид, Дебрца, Белчишта, Косел и Мешеишта Струга, Вевчани, Луково, Делогожда, Лабуништа и Велешта
 9. Тетово, Џепџиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шипковица, Желино, Јегуновце и Вратница
 10. Гостивар, Неготино (Полошко), Врапчиште, Чегране, Долна Бањица и Вруток
 11. Дебар, Маврово – Ростуше и Центар Жупа
 12. Кичево, Другово, Осломеј, Вранештица, Зајас и Србица
 13. Карпош, Ѓорче Петров, Сарај и Кондово (Скопје)
 14. Гази Баба, Петровец, Илинден и Арачиново (Скопје)
 15. Чаир, Шуто Оризари, Чучер Сандево и Бутел (Скопје)
 16. Кисела Вода, Студеничани, Зелениково, Сопиште (Скопје)
 17. Аеродром
 18. Центар (Скопје)

Според овие резултати ја изготвивме единствената ранг листа по одделенија на државно ниво:

Комисијата за натпревари во основното образование-предметна настава, донесе одлука на државниот натпревар да учествуваат учениците кои на регионалниот натпревар освоиле најмалку трета награда.…

Прочитај повеќе

Правилник за ММО и екипи на меѓународните натпревари 2022

Почитувани,

ве известуваме дека XXIX Македонската математичка олимпијада за учениците од средно образование, ќе се одржи на 28.04.2022 година, четврток, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

УО на СММ донесе посебен правилник за реализација на 29. Македонска математичка олимпијада и избор на екипите за меѓународните натпревари за учебната 2021/2022 за средно образование.…

Прочитај повеќе

Прелиминарни резултати за регионот Карпош

Почитувани,

Комисиите за натпревари во основното образование, одделенска и предметна настава, спроведоа проверка на постигнатите резултати на учениците од регионот Карпош. Во прилог се тие резултати. Приговор може да се испрати со пополнување на следнава форма до 9 часот наутро во петок, 1.04.2022 година.

Ваш СММ!

Прочитај повеќе

Нова книга: 25 години Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 1997 – 2021

Ве известуваме дека излезе од печат најновата книга во издание на Сојузот на математичари на Македонија – 25 години Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 1997 – 2021, од авторите Мирко Петрушевски, Илија Јовчески, Никола Велов, Петар Филиповски, Делчо Лешковски, Анастасија Трајанова.

„Книгата ги содржи сите задачи од ЈММО од 1997 до 2021 година.…

Прочитај повеќе