ИЗБОР НА ДРЖАВЕН ПРВАК ЗА ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

Почитувани,

Ги известуваме учениците од 6 одделение кои на државниот натпревар имаа по 100 поени дека тестирањето за избор на државен првак ќе се одржи на 10 јуни 2024 година во 10 часот во просториите на ПМФ.

Ваш СММ!