Изборен тест за БМО

Почитувани,

вчера (сабота 22.4) се одржа изборниот тест за формирање екипа која ќе нé претставува на БМО 2023 (https://bmo2023.tubitak.gov.tr/).

Во прилог се задачите кои натпреварувачите ги решаваa во период од 4.5 саати на Машинскиот факултет во Скопје:

Ваш СММ!