Подетални информации за ПИ ДЕН 2022

Почитувани,

Математичкиот државен електронски натпревар ПИ-ДЕН се реализира во чест на Меѓународниот ден на математиката.

Притоа, најмладите учесници имаат вкупно 10 задачи, од кои првите три носат по 1 поен, следните четири по 2 поени и последните три по 3 поени т.е. вкупно 20 поени.

Учениците од второ одделение имаат вкупно 15 задачи од кои првите четири по 1 поен, следните седум по 2 поени и последните четири по 3 поени т.е.…

Прочитај повеќе

Книги со предавања од Есенската математичка школа 2020

Почитувани,

Ве известуваме дека илегоа од печат книгите со предавања од Есенската математичка школа 2020:
Книга 1 – Есенска математичка школа 2020. Предавања за учениците од IV до VII одделение (2021, 278 стр.)
Книга 2 – Есенска математичка школа 2020. Предавања за учениците од VIII и IX одделение и учениците од I до IV година (2021, 346 стр.)
Книгите може да ги нарачате од е-книжарницата на СММ, видете во КНИГИ.…

Прочитај повеќе

Упатство за спроведување на Регионалниот натпревар по математика за средно образование

Почитувани,

натпреварот ќе се одржи на 12.03.2022 година, сабота, со почеток во 10.00 часот во училиштата означени како домаќини во секој од регионите.

Учениците е потребно да бидат во училиштата во 9.30 часот, за навремено отварање на натпреварот, разместување на учениците по училници и навремен почеток на натпреварот.

Учениците се натпреваруваат во две групи на задачи, задачи група А – сите гимназии и задачи група Б – стручните училишта.…

Прочитај повеќе