Известување за општинскиот натпревар за основно и средно образование

Почитувани,

Ве известуваме дека пријавувањето на учениците за општинските натпревари за основно и средно образование го вршат училиштата, преку назначен наставник координатор од училиштето, најдоцна до 28.01.2024 година. Пријавувањето се врши преку пополнување на соодветната табела:

Пријава за средно образование

Адресата за испраќање на пополнетата табела со натпреварувачите од средното образование е smm.sredno@gmail.com


Пријава за основно образование


Адресата за испраќање на пополнетата табела со натпреварувачите од основното образование е natprevari.smm2024@gmail.com.

Начинот за организирање и спроведување на натпреварите детално се опишани во:

Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во основно образованиe,

Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во средно образование

Сите потребни информации околу општинскиот натпревар по математика може да се најдат овде.

Ваш СММ!