Календар за натпревари за учебната 2023/2024

Почитувани,

Натпреварите по математика за учениците од основното образование ќе се одржат според следниот распоред:

Општински натпревар за учениците од основното и средното образование – 02.02.2024 година

Регионален натпревар за учениците од основното и средното образование – 02.03.2024 година

Државен натпревар за учениците од средното образование – 30.03.2024 година

Државен натпревар за учениците од основното образование – 11.05.2024 година

Ваш СММ!