Првите броеви на списанијата Нумерус и Сигма излегоа од печат

Почитувани

Ве известуваме дека излегоа првите броеви на списанијата НУМЕРУС и СИГМА за учебната 2023/2024 година. 

Нарачката како и сите информации околу подигнувањето на нарачните броеви може да се најдат на веб страната на СММ во формата:

Доколку сакате да ги подигнете вашите примероци од ПМФ, тоа може да го направите во просторијата 248, секој вторник од 13 до 16 часот, секоја среда од 13 до 14 часот или секој четврток од 12 до 15 часот.

Контакт: mitreskahristina@yahoo.com

Ваш СММ!