Потпишан договор за соработка со „Диофант“

Почитувани,

на 13.10.2023 година, петок, беше остварена работна средба, со претседателот на математичкиот клуб „Диофант“ од Ваљево, Србија, дел од раководството на СММ, како и дел од наставниците кои ќе ја реализираат наставата во Школата за млади математичари.

Воедно беше потпишан и договор за соработка, кој во себе содржи подетален опис на идните активности.

Подетално за Школата за млади математичари може да најдете овде.

Ваш СММ!