СММ избра ново раководството

Почитувани,

На 3.07.2023 година во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се одржа изборно собрание, на кое се избра новото раководство на СММ. Следните четири години со СММ ќе раководи д-р Ѓорѓи Маркоски, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Членови на Управниот одбор(УО), по азбучен ред се:

  • Д-р Делчо Лешковски, доцент на Интернационалниот балкански универзитет во Скопје
  • Јасмина Костова Папалазова, професор по математика при СОУ„Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија
  • Д-р Мирко Петрушевски, вонреден професор на Машинскиот факултет во Скопје
  • Д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје
  • Петар Филиповски, професор по математика при ООУ„Кузман Јосифовски-Питу“ во Скопје
  • Зоран Штерјов, професор по математика при СОУ„Наум Наумовски-Борче“ во Пробиштип

Членови на Надзорниот одбор (НО), по азбучен ред се:

  • Слаѓана Настовска, професор по математика при ООУ„Ѓорѓија Пулевски“ во Скопје
  • Виктор Симјановски, САД
  • Мира Ташкова, професор по математика при ССОУ„Коле Неделковски“ во Велес

На Собранието беше доделена плакета на Трајче Ѓорѓиевски за посебен придонес во развојот на наставата по математика.

Ваш СММ!