Доделени дипломи на натпреварувачите

Почитувани,

Ве известуваме дека во саботата на 1 јули 2023 година, со почеток од 15 часот, во Математичкиот амфитеатар на ПМФ се одржа доделувањето на медали на освојувачите на следниве натпревари:

  • Трет натпревар Александар Блажевски Цане, одржан на 15 и 16 јануари 2022 година
  • Четврт натпревар Александар Блажевски Цане, одржан на 17 и 18 декември 2022 година
  • ММО 2022
  • ММО 2023
  • ЈММО 2022
  • ЈММО 2023

Дел од атмосферата низ галеријата


Ваш СММ!…