Државен првак за шесто одделение

Почитувани,

на 9.06.2023 година, петок, на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа дополнително тестирање за избор на државен првак за шесто одделение. Во прилог се задачите кои ги решаваа учениците.

Државен првак за шесто одделение се прогласува ученичката Ива Бухова од ООУ „Петар Поп Арсов“, Скопје.

Ваш СММ!