Информација за Државен натпревар за средно образование

Почитувани,

традиционално, домаќин на Државниот натпревар за учениците од средните училишта е Природно-математичкиот факултет и Институтот за математика.

Се молат учесниците на натпреварот, да бидат пред зградата на ПМФ, во сабота, 1 април 2023 година, најдоцна во 9.30 часот.


Од Комисијата за општински, регионални и државни натпревари.

Ваш СММ!