Конечни резултати од државниот натпревар за средно образование

Почитувани,

денес се одржа LXVI Државен натпревар за учениците од средните училишта.

Во прилог се конечните резултати и задачите и решенијата од натпреварот

Ваш СММ!