Избран е тимот за ИЕО

Почитувани,

во саботата, 25.06.2022, во просториите на ПМФ – Скопје, се одржа вториот селекционен натпревар за меѓународната економска олимпијада.

Петтата  меѓународна економска олимпијада, ќе се одржи во периодот 26.07 – 1.08.2022 година, онлајн, во организација на SKT Educational Group and Xi’an Jiantong-Liverpooл Универзитетот во Кина.

Македонскиот тим, кој за прв пат ќе ја претставува нашата држава на ова меѓународно натпреварување се состои од петчлен тим во состав: 

1. Давид Ставров, III година, Алгоритам Центар – Скопје
2. Стефанија Кузмановска, II година, ДСУ Математичко – информатичка гимназија – Скопје
3. Рина Толева, III година, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје
4. Давид Арсовски, III година, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје
5. Јана Срезовска, IV година, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје

Водачи на тимот се Анета Гацовска – Барандовска, ПМФ – Скопје и Борче Јошевски, СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје.

Ваш СММ!