Дополнителни информации за проектот „Математички институт за научно-истражувачки подмладок“

Почитувани,

рокот за поднесување на трудовите за Ученичката конференција по математика и информатика се продолжува до 30.09.2022 година, петок.

Сите детали околу изработката на трудот може да ги најдете овде.

Ваш СММ!