Информација за IMO тест

Почитувани,
Заради учество на неколкумина од поканетите натпреварувачи на Европската олимпијада по физика, изборниот тест за ИМО ‘22 се поместува за деновите 17. и 18. мај.
Натпреварот ќе започнува во 10:00 часот. Поканетите 12 ученици е потребно да бидат пред зградата на ПМФ-Скопје најдоцна во 9:30 часот.
Учеството да се потврди на е-mail адресата: mirko.petrushevski@gmail.com
Ваш СММ !