XLVII Државен натпревар

Почитувани,

се одржа Државниот натпревар по математика за учениците од основното образование.

Во прилог се задачите и нивните решенија.

Дел од атмосферата на натпреварот:

Ваш СММ!