Прелиминарни резултати за регионот Карпош

Почитувани,

Комисиите за натпревари во основното образование, одделенска и предметна настава, спроведоа проверка на постигнатите резултати на учениците од регионот Карпош. Во прилог се тие резултати. Приговор може да се испрати со пополнување на следнава форма до 9 часот наутро во петок, 1.04.2022 година.

Ваш СММ!