Правилник за ММО и екипи на меѓународните натпревари 2022

Почитувани,

ве известуваме дека XXIX Македонската математичка олимпијада за учениците од средно образование, ќе се одржи на 28.04.2022 година, четврток, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

УО на СММ донесе посебен правилник за реализација на 29. Македонска математичка олимпијада и избор на екипите за меѓународните натпревари за учебната 2021/2022 за средно образование.

ПРАВИЛНИК

Ваш СММ!