Календар за натпревари во учебната 2021/2022 година

Почитувани,

СММ и другите акредитирани здруженија од природно-математичкото подрачје, донесоа заеднички календар за реализација на натпреварите во основното и средното образование. Според тој календар, термините за реализација на натпреварите по математика се:

КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Општински натпревар, 19.02.2022 година.
Регионален натпревар, 12.03.2022 година.
Државен натпревар, 16-17.04.2022 година.

КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.
Општински натпревар, 19.02.2022 година.
Регионален натпревар, 12.03.2022 година.
Државен натпревар, 14-15.05.2022 година.

Ваш СММ!