Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2021

Почитувани,

Комисијата за задачи за натпревари (заклучно со државниот натпревар) за основно образование ја изготви листата со прелиминарни резултати од постигнатиот успех на учениците од основното образование:

Поднесувањето приговори кон оваа листа може да се реализира преку пополнување на следната форма за приговори.

Времето за поднесување приговори трае до 20.05.2021 година, четврток, во 23:59 часот.

Од комисијата за општински, регионални и државни натпревари за учениците во основните училишта

Ваш СММ!