Прелиминарни резултати од ММО 2021

Почитувани,

Комисијата за Македонска математичка олимпијада и за меѓународни натпревари за средно образование изготви прелиминарни резултати од 28. ММО.

прелиминарни резултати

Следува процесот на разгледување приговори кон прелиминарните резултати пред изготвување на листата со конечни резултати од ММО 2021 година и доделувањето медали на натпреварувачите.

Токму заради тоа, приговорите со детални аргументи испратете ги на  mirko.petrushevski@gmail.com. Рокот за поднесување приговори истекува на 20.05.2021 година, четврток, во 23:59 часот.

Ваш СММ!