Информација за државниот натпревар за основно образование

Почитувани,

Ве известуваме дека Државниот натпревар за учениците од основното образование ќе се одржи во сабота, 11.05.2024 година, со почеток од 10 часот.

Учениците треба да бидат пред горната зграда на ПМФ, најдоцна во 9:30 часот.

Ваш СММ!…