ИНФОРМАЦИЈА ЗА ММО

Почитувани,

УО на СММ изготви посебен правилник со кој се уредува изборот на екипи за меѓународните натпревари за учебната 2023/2024 година и реализацијата на ММО.

Ваш СММ!