Заврши општинскиот натпревар за основно и средно образование

Почитувани,

општинскиот натпревар по математика за основно и средно образование се одржа на 2.02.2024 година. Во прилог се задачите, решенијата и конечните резултати по општини и региони.

Резултатите по одделенија/класови и општини се следните:

Право на учество на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 2.03.2024 остварија сите ученици со освоени најмалку 40 поени.

На регионалниот натпревар, само за основно образование, учествуваат прворангираните ученици на општинскиот натпревар за секое одделение посебно.

Ваш СММ!